Vi utför alla former av timring.

Nära vårt hjärta ligger traditionella takkonstruktioner och korsvirkeshus. Korsvirke – som också kallas för timber frame eller ramvirke - är den gamla byggformen i Tyskland, Danmark och Skåne.

Den lastbärande konstruktionen uppförs i gran, furu eller ek. Att den förblir synlig utgör charmen av ett korsvirkeshus. Stolpar och bjälkar sammanbinds med tappar, tapphål och dymlingar i trä.

Hela konstruktionen byggs utan spik och skruv. Detta byggnadssätt är mycket stabilt och är en beprövad teknik sedan flera hundra år.

Korsvirke är en mycket virkesbesparande byggnadssätt.